Ziekteverzuim opgelost door employee experience
26 september 2019 

Ziekteverzuim opgelost door employee experience

Ziekteverzuim voorkomen door Employee experience , de ultieme vorm van preventie?

Hoe voorkom je onnodig ziekteverzuim?
Preventie vinden we allemaal belangrijk. Maar wordt de daad ook bij het woord gevoegd?
Voor wat is preventie eigenlijk belangrijk?
In dit artikel wil ik de discussie graag op gang brengen over de noodzaak van preventie van gezondheidsschade en bedrijfsschade als gevolg van onvoldoende aandacht aan medewerkersgeluk.

Het aangrijpingspunt is de employee experience.
In het artikel over de employee experience gids beschrijf ik wat het doel van deze businessstrategie is.

Het draait in de employee experience om het medewerkersgeluk.  Een gelukkige medewerker wordt niet snel ziek en draagt positief bij aan de tevredenheid van klanten en dus het bedrijfsresultaat.

Winst bij het onboarden.
Dat klinkt logisch, bijna vanzelfsprekend.
Maar waarom blijkt het in de praktijk toch lastig om dit voor elkaar te krijgen.
Uit het onderzoek van Integron blijkt dat er nog veel te winnen valt bij bijvoorbeeld het onboarding proces.

Dat viel me ook op in de tijd dat ik als arbodienst een rol had in de employee experience.
Bedrijven vinden het lastig om preventie van gezondheidsschade en bedrijfsschade ook daadwerkelijk te implementeren.

Preventie is alom geprezen, maar wat is preventie nu eigenlijk en wat wordt er aan gedaan?
Op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, het arboportaal,  is meer dan genoeg te vinden over preventie

Vanuit de arbotechnische kant is preventie gericht op de werkomstandigheden en het werkklimaat.
De RI&E is een verplicht instrument en heeft als doel om gezondheidsschade door arbeid te voorkomen.

Indien ziekteverzuim zich aandient mag de bedrijfsarts vaststellen of het werkgerelateerd is of niet.

Inmiddels is algemeen bekend dat het meeste ziekteverzuim niet medisch van aard is.
Indien het wel echt medisch is, zijn er nooit discussies over de employee experience.
Ik noem bewust hier de employee experience, want reïntegreren, de her-instroom, is een prachtige illustratie van hoe bedrijven omgaan met de collega’s.

Een fantastisch verlopen reintegratietraject is een schoolvoorbeeld van de employee experience.

Het tegendeel komt helaas wel vaker voor…. Ondernemers uiten hun frustratie over de kosten die ze moeten dragen voor de loondoorbetaling en de reïntegratie nog wel eens tijdens het reintegratie traject.
Medewerkers raken onzeker over hun toekomst en angst belemmert het ontdekken van nieuwe kansen.

employee experience en ziekteverzuim

Onhandige communicatie van twee kanten legt ruis over een succesvol reintegratie proces, een mooie employee experience.

Vroeger maakte we een onderverdeling in oorzaken van ziekteverzuim op basis van de volgende hoofdonderwerpen:

 • Medisch
 • Mentaal
 • Fysiek

Als gevolg van de aanscherping van de privacy wetgeving is dit al te specifiek.
Met de employee experience hebben we nieuwe mogelijkheden om de onderverdeling van oorzaken weer bespreekbaar, maar bovenal beïnvloedbaar te maken.

De volgende onderverdeling kan daar bij helpen:

 • Echt medische problemen
 • Communicatie & Verwachting
 • Jobfit

De echt medische problemen zijn bijzonder vervelend voor de medewerker. Mensen zijn geveld door ernstige ziektes als bijvoorbeeld kanker.

De andere twee oorzaken zijn veel beter te beïnvloeden, zeker vanuit de employee experience.

Communicatie en Verwachting
Mensen raken hun verbinding met de organisatie kwijt en het verliezen het vertrouwen in hun leidinggevende als de communicatie niet transparant en oprecht is.

Als verwachtingen onvoldoende worden uitgesproken, geëvalueerd en waargemaakt komen er ook scheurtjes.

Mensen gaan op 2 manieren om met deze situatie.

 1. Ze gaan zich verzetten en nog harder hun best doen om te laten zien dat ze het waard zijn om mee te communiceren
 2. Ze gaan zich afzetten en distantiëren

In beide gevallen kost het veel energie en ligt o.a. de burn-out op de loer. Indien er dan in de privé situatie ook nog veranderingen plaats vinden, is dat de druppel die de emmer doet overlopen.

Rivolier heeft daar een mooi schema voor gemaakt, waarin duidelijk wordt wat het effect van levensgebeurtenissen is op de weerbaarheid en gezondheid van mensen. (Bron, de bedrijfsatleet).

onderzoek rivolier het effect op levensgebeurtenissen

De Nemesis studie van het Trimbos Instituut laat zien hoe belangrijk sociale steun is voor de inzetbaarheid en betrokkenheid van mensen.

Jobfit
Jobfit staat voor de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Welke balans was er bij aanvang van de samenwerking en hoe is die in de loop der jaren ontwikkeld.

Aan de belasting kant kunnen veranderingen zijn, zowel belastingen die lichter geworden zijn als juist zwaarder.

Aan de belastbaarheid kant geldt datzelfde.
Wat kan de medewerker nog aan?
Zijn er medische beperkingen of hebben lifestyle effecten invloed op de inzetbaarheid.

Belasting en Belastbaarheid zijn thema’s die heel goed in de employee experience besproken en beïnvloedt kunnen worden.

Symptomen en Signalen die mensen aangeven zijn symptomen van de laatste twee oorzaken (Communicatie & Verwachting en Jobfit).

In de arbobalans 2018 van het TNO   worden voorbeelden genoemd van zowel de fysieke arbeidsbelasting als de psychosociale arbeidsbelasting.

Echt ziekteverzuim gaat alleen over echte ziektes en medische problemen. Klachten, ongenoegen en onwelbevinden, of anders gezegd gebrek aan medewerkersgeluk, heeft in oorsprong geen medische bron maar ontwikkeld wel medische klachten.

Je zou dus kunnen stellen dat een afgenomen employee experience het gevolg is van in-efficient leiderschap.
Zowel van de medewerker als van de manager, gedurende de gehele employee experience. Dit is de gehele periode van de arbeidsovereenkomst en daarna.

Preventie loont dus wel degelijk.
En dan in deze context vooral op het gebied van relatie tussen manager en medewerker.
Communicatie over verwachtingen en wensen horen regelmatig onderwerp van gesprek te zijn.

Een aanname is snel gemaakt en kan de complete experience onderuit halen.

Er zijn voldoende signalen en symptomen alvorens de medewerker zich ziek meldt. Ik adviseer de manager die signalen niet alleen op te pikken ter preventie van een ziekmelding. Maar vooral in het kader van het waarborgen van de employee experience.

Het voordeel is dat verzuim ook in een compleet ander daglicht komt te staan. Het is het handvat om de medicalisering van een onwenselijke situatie een halt toe te roepen. Het is kans om leiderschap te tonen en elkaar verder te helpen. Het is de manier om gezondheidsschade en bedrijfsschade voor te zijn.

De employee experience is een combinatie van HR, Communicatie (marketing en technologie) en Leiderschap.

Ik ben dan ook voorstander om de employee experience onder te verdelen in

 1. Proces
 2. Management
 3. Persoonlijk Leiderschap

Het proces beschrijft hoe de toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom van kandidaten en medewerkers plaats vindt, maar bovenal hoe de communicatie en uitstraling, zowel intern als extern is geregeld.

Het management is de facilitator van het proces. Zij zorgen ervoor dat de waarden waar het bedrijf voor staat worden uitgedragen en waargemaakt in de dagelijkse omgangsvormen met klanten en collega’s.

Het persoonlijk leiderschap betreft de rol van de medewerker als gezicht van de zaak en de vertegenwoordiger van de waarde van het bedrijf.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down