Functioneren inzichtelijk maken

FUNCTIOMED

De methode voor het objectiveren van functioneren en werkvermogen

Lees hoe het werkt >>

Eindelijk is er een methode die weinig tijd kost, maar wel zinvolle informatie geeft over het functioneren
en het werkvermogen van medewerkers!

  1. Geen tijdrovende functioneringsgesprekken meer
  2. Geen stress om 2x per jaar die verplichte sessies te doen
  3. Geen frustratie omdat er weinig nieuwe inzichten zijn


Maar vooral plezierige en waardevolle gesprekken die daadwerkelijk handvatten geven voor persoonlijk en bedrijfsmatige groei!

Signaleren

Je wilt toch vroegtijdig herkennen dat medewerkers rondlopen met onvrede of ongelukkig zijn met een situatie?

Je wilt toch graag vinger aan de pols houden of ze het nog naar hun zin hebben of dat er onuitgesproken irritaties zijn?
Of juist vooral belangstelling tonen over mooie en verdrietige gebeurtenissen in hun leven?


Voorkomen

Je wilt toch zeker voorkomen dat medewerkers uitvallen omdat ze overbelast raken of de werkdruk als te hoog ervaren? Je wilt toch het vertrouwen opbouwen dat ze je wel informeren als ze zich onder gewaardeerd of niet gehoord voelen?

Of juist hulp kunnen bieden als er lichamelijke of geestelijke problemen zijn?


Groeien

Je wilt toch onbelichte talenten van medewerkers zichtbaar maken en ze de kans geven om te groeien? Je wilt toch de pareltjes laten stralen zodat ze van meerwaarde blijven voor de organisatie? Je wilt toch dat ze het fijn vinden om bij je te werken om dat ze zich persoonlijk en zakelijk kunnen verbeteren in een goede balans met hun gezin?


FUNCTIOMED is de methode voor opbouwende gesprekken

Gedrag

Ieder mens heeft een persoonlijke gebruiksaanwijzing. Het kost even tijd om deze te leren kennen. Nu kun je veel sneller ontdekken hoe de gebruiksaanwijzing werkt zonder vele gesprekken te hoeven voeren. 

FUNCTIOMED slaat de spijker op z'n kop en helpt mensen hun kwetsbaarheid te tonen zonder dat zich onveilig te voelen. 


Veranderingen

Mensen willen geen veranderingen. Zeker niet als ze daar zelf geen invloed op hebben. Het leven brengt nu eenmaal gegarandeerd veranderingen met zich mee, waar de een makkelijker mee om gaat dan de ander. FUNCTIOMED haalt direct boven tafel wat de impact van veranderingen is en welke risico's dat geeft op uitval of verloop


Gezondheid

Leeftijd en gezondheid heeft bewust en onbewust invloed op het functioneren en het aanpassings-vermogen van mensen. Hoe ze daar mee omgaan is heel persoonlijk maar wel van invloed op de toekomst.  

FUNCTIOMED maakt inzichtelijk wat de mogelijkheden juist nog wel zijn stelt mensen in staat duurzaam van waarde te blijven.


Deze methode is eenvoudig te leren voor iedere Manager, HR Adviseur & Loopbaancoach.

FUNCTIOMED Mogelijkheden

Dagtraining

Leer in een dag hoe je de methode FUNCTIOMED kunt toepassen.

Speciaal voor Managers, HR Adviseurs en Loopbaan Coaches

Functiomed Functioneringsgesprek

Laat ons een gesprek met de medewerker voeren zodat je weet hoe je je medewerker het beste vooruit kunt helpen. 

Hoe is de methode FUNCTIOMED ontstaan?

Deze methode is ontwikkeld door Raymond Gruijs. Hij merkte keer op keer dat er uitspraken over functioneren, inzetbaarheid en werkvermogen werden gedaan zonder dat daar een goede onderbouwing voor was, gebaseerd op een onderzoek of een test. Daarnaast wilde hij een methode beschikbaar maken, die voor iedere ondernemer of bedrijf toegankelijk is. Ook als er geen groot budgetten of HR afdeling beschikbaar is. 

" Het gaat niet om het feit dat iemand minder lijkt te functioneren. Het is veel interessanter om te kijken naar de oorzaak. Zeker als het voorheen goed ging. Wat is er verandert en waarom lukt het niet lekker om op niveau te blijven? Ieder mens wil gewoon zijn best doen. Als dat niet lukt moeten we helpen in plaats van kijken naar het functioneren alleen."

Neem gerust contact op om te overleggen hoe we je kunnen helpen >>

arrow_drop_up arrow_drop_down