Adviseurs van leidinggevenden over aantrekken, begeleiden en behouden

Ondersteunen van de verbindende schakel in het bedrijf,
de leidinggevende.

De Leidinggevende heeft de belangrijkste en tevens moeilijkste taak om waar te maken waar het bedrijf voor staat. 

Het functioneren van medewerkers en het voorkomen van uitval en verloop is een permanent aandachtsgebied van de leidinggevenden die ik spreek. 

 

De krapte op de arbeidsmarkt zet een extra druk op de continuïteit. De kwaliteit moet goed blijven om klanten tevreden te houden. Maar zonder tevreden medewerkers geen tevreden klanten....

 

Meer dan ooit is het belang van vroegtijdig anticiperen op signalen van medewerkers belangrijk.
Verloop en uitval blijven altijd op de loer liggen en afwezigheid zal de werkdruk op de blijvende collega’s verder doen toenemen. 


 • Maar hoe doe je dat als leidinggevende?
 • Hoe maak je gevoelige zaken bespreekbaar zonder dat het de relatie onder druk zet?
 • Wat kun je doen om medewerkers te begeleiden bij gebeurtenissen die hun werkgeluk beïnvloeden?
 • Hoe geef je ze een ervaring waardoor zij juist ambassadeur van jouw bedrijf worden?
 25 % van bruto jaarsalaris
De kosten van werving nieuwe collega
€ 15.000,-

voor 2 jaar

De extra kosten van een WIA traject.

25 % is aanwezig zonder productie

Presentisme kost een kwart van het budget.

Waar loop je tegenaan als leidinggevende?

Reintegratie

Wat kun je zelf en waar heb je de arbodienst voor nodig? Wat moet en wat mag en hoe ontvang je bruikbare adviezen?

Contractverlenging

Waar moet je rekening mee houden t.a.v. contracten? Wat is belangrijk om geregeld te hebben in een personeelsgids?

Functioneren

Hoe maak je bespreekbaar dat je ziet dat het niet goed gaat zonder dat de medewerker zich direct zorgen maakt?

Samenwerken

Hoe signaleer je krachtenvelden in een team en doorbreek je tegenwerking, zodat ze meer voor elkaar over hebben.

De oplossing die we hebben ontwikkeld ligt juist in het voorkomen van verloop en afwezigheid.
Ik kan je helpen met het begeleiden van medewerkers die signalen afgeven waaruit blijkt dat

 

 • Ze het niet zo naar hun zin hebben
 • Ze ongelukkig zijn met hun situatie
 • Ze moeite hebben met keuzes maken
 • Ze te veel verantwoordelijkheid nemen
 • Ze richting in hun leven missen

 

Mogelijk heb je mensen in je team waarvan je het gevoel hebt dat ze ergens mee zitten, maar je komt er niet achter wat het probleem is.

 

Medewerkers waar je vertrouwen in hebt, die hun werk goed doen.

Maar waarbij je toch het idee hebt dat ze met problemen rondlopen die invloed op ze hebben.

De Bezieling Verdwijnt ! De inspiratie raakt zoek. Het functioneren neemt af.

Wat doe je dan als het onderwerp vermeden wordt?

 

Gelukkig zijn ze nog niet ziek, dus dan hoeven ze niet naar de arbodienst.

Misschien een collega, of HR, als je die hebt?

 

Het kan ook eenvoudig en laagdrempelig waarbij je de medewerker helpt zonder dat die direct al zijn/haar geheimen aan je prijs hoeft te geven.

 

Er zijn medewerkers die alles vertellen aan hun werkgever. Maar er zijn er meer die redenen hebben om dat niet te doen

 

 • Ze schamen zich 
 • Ze voelen zich onzeker
 • Ze willen privé privé houden
 • Ze zijn mogelijk zelfs bang
 • Ze hebben eerder een nare ervaring gehad
 • Ze willen niet zielig overkomen
 • Ze vertrouwen de manager niet volledig

 

Allemaal persoonlijke redenen die ook allemaal wáár zijn. Het helpt die mensen alleen niet verder. Uiteindelijk gaat het toch mis.

 

Ze vallen om of ze gaan weg.

 

Op beide situaties zit je niet te wachten. De werkdruk is al hoog en er zijn weinig mensen te vinden die je vacatures kunnen invullen.

 

 • Wat kun je dan doen als je ziet dat een medewerker aan het overleven is en worstelt met zaken?
 • Je hebt er niet altijd tijd voor, maar wil wel iets doen voor je medewerker.
 • Je wilt helpen zonder direct de verantwoordelijkheid over te nemen.
 • Je voorziet problemen en wil graag je risico's kunnen inschatten.

Voor al dat soort medewerkerszaken willen wij graag je adviseur zijn. Een sparringpartner voor de leidinggevende met de mogelijkheid om meer aandacht aan de medewerkers te geven dan waar je zelf de mogelijkheden toe hebt.

Maar ook hulp bij praktische zaken

Aanname Check

We doen even een extra check voor je om een mis-match te voorkomen en kijken verder dan alleen taakgeschiktheid. 

Zichtbaarheid

We vinden dat de medewerkers zich meer moeten laten zien aan klanten. Hoe krijg ik ze zover dat ze ook online gaan vertellen.

Ontwikkelen

Sommige blijven stil staan en volgen geen training. Straks verdwijnt hun baan en wat dan? Hoe maak ik ze dat duidelijk?

Veranderingen

Hoe breng je een verandering zó dat je draagvlak heb en de mensen vertrouwen hebben in een goede afloop?

We zijn er voor de leidinggevende

We zijn bereikbaar voor de leidinggevenden om te overleggen over situaties met medewerkers zodat er geen uitval of verloop ontstaat uit onvrede.


We nemen alle tijd om te luisteren naar de vraag, doorgronden de achterliggende vraag en plaatsen deze in de juiste context. 


Het doel van het sparren is dat de leidinggevende:


 • De juiste beslissingen kan nemen
 • Een onderbouwd advies aan de directie kan geven
 • Vol vertrouwen de medewerker kan aansturen
 • Signalen gaat herkennen en kan ingrijpen
 • Weet wat te doen om de samenwerking te versterken

We helpen de medewerkers

We helpen mensen beter te worden in wat ze graag willen doen en begeleiden ze in het oplossen van factoren die hun groei remmen.


We maken onderwerpen waar ze tegenaan lopen bespreekbaar en geven richting aan hun eigen invloed om tot de gewenste situatie te komen. 

 

Het doel van de begeleiding is dat mensen:

 

 • Vol vertrouwen in het leven staan
 • Werkgeluk ervaren en weer gaan stralen
 • Weten hoe ze overbelasting kunnen voorkomen
 • Weten welke signalen belangrijk voor hun zijn
 • Niet uitvallen en door kunnen gaan
Wat zijn we vooral niet!

We zijn geen arbodienst. Sterker nog, we  willen voorkomen dat mensen naar de arbodienst toe moeten.
We zijn ook geen detacherings- of uitzendorganisatie. We willen juist de mogelijkheden van medewerkers benutten en uitbouwen zodat ze ook klaar zijn om te blijven voldoen aan de veranderingen in de arbeidsmarkt.
We zijn een adviescentrum voor leidinggevenden zodat die samen met de medewerker de afgenomen inspiratie kan oplossen en de bezieling weer kan oppakken. 

Wat zijn bronnen van afgenomen functioneren?

Gebrek aan waardering

Hoe weet je dat een medewerker dit zo ervaart, hoe herken je het en wat doe je eraan?

Gebrek aan gehoord worden

Als ze niks zeggen, betekent dat niet dat ze geen visie hebben. Hoe haal je die visie naar voren?

Gebrek aan

steun

Soms zijn er levens-gebeurtenissen die afleiden. Hoe kun je steun bieden?

Gebrek aan doorgroei

Zodra mensen op de automaat werken verzwakt het initiatief.  Hoe zet je ze weer aan?

We helpen je met het functioneren van je
medewerkers door:

Direct antwoord

Bel, mail, whats app en stel je vraag. We komen vanzelf in gesprek over wat er speelt en waar je antwoord op zoekt.

Extra aandacht geven

Help je medewerker en bied alle aandacht met een persoonlijke gesprek. We kunnen jullie samen dan beter helpen.  

Aanvullende Inzichten

Lab met korte videolessen van 5 minuten helpen je om je onwetenheid te verminderen en steeds meer inzichten te krijgen. 

Coachingstechnieken

Maak gebruik van de verschillende coachtechnieken om werkdruk te verminderen

Persoonlijk overleg

2x per jaar is er een persoonlijk overleg over bijvoorbeeld de strategie of andere thema's die je wilt bespreken. 

Community van leidinggevenden

Samen bouwen we een community van leidinggevenden die elkaar willen helpen om hun rol met plezier te vervullen. 

Ervaringen van Leidinggevenden

Barry Hempenius, MT M&O Techniek

We maken al jaren gebruik van de hulp van Raymond. Medewerkers kunnen meestal binnen 24 uur terecht.
Hij weet snel tot de kern door te dringen waardoor mensen snel weer op de rit zijn.

Mark de Lange, CFO Pink Elephant

Raymond is een betrouwbare en doortastende sparringpartner voor zowel directie als de medewerkers. 

Onze samenwerking bestaat al ruim 12 jaar.

Jeroen Smit, TES Industrial Systems 

Soms bereik je meer impact bij een medewerker door een extern iemand met medewerkers te laten spreken. Raymond is absoluut degene die we graag aanbevelen. 

Dick Singerling, Directeur Bouwbedrijf Derksen & Singerling

Ik noem Raymond altijd een van de meest sympathieke ondernemers die ik ken en die zeker zijn vak verstaat als het gaat om personele zaken. 

Heb je een vraag over een medewerker die je wilt helpen?
Neem gerust contact op en ervaar direct wat de Mensen van de Zaak voor je kunnen betekenen.

arrow_drop_up arrow_drop_down